Kallelse fiskestämma 2017
Stämman hålls i Björnklo Ridhuscafe de 5/6 kl. 19.00

Protokoll från fiskestämma 2016
Protokollet från fiskestämman samt Resultat- och Balansräkning m.m finns nu under flik kontakt.

Protokoll från fiskestämma 2015
Protokollet från fiskestämman samt Resultat- och Balansräkning m.m finns nu under flik kontakt.

Protokoll från fiskestämma 2014
Protokollet från fiskestämman samt Resultat- och Balansräkning m.m finns nu under flik kontakt.

Protokoll från fiskestämma 2013
Protokollet från fiskestämman 2013-04-04 samt Resultat- och Balansräkning 2012 m.m finns nu under flik kontakt.

Fiskekort via SMS/Internet
Vår försäljning av fiskekort via våra ombud kompletteras nu med möjligheten att köpa fiskekort via SMS eller Internet. Försäljningsn sker via vår samarbetspartner iFiske, vilka har stor vana att hantera denna typ av försäljning. Efter köpet erhåller Du en kontrollkod via SMS som ska kunna uppvisas vid en kontroll.
Läs mera på fliken Fiskekort

Protokoll från fiskestämma 2012
Protokollet från fiskestämman 2012-04-12 samt Resultat- och Balansräkning 2011 m.m finns nu under flik kontakt.

Bryggan vid Björnklo sjösatt.
Bryggan vid Björnklo Badstrand är nu klar. Det är en c:a 80 meter lång flytbrygga med en badplattform längst ut. Från 2012 kommer det att vara möjligt att förankra båtar på bryggans norra sida. Du får själv ansvara för att lämplig boj läggs i sjön. Vänligen kontakta Mats Antonsson 0706-812335 för vidare besked.

Protokoll från fiskestämma 2011
Protokollet från fiskestämman 2011 samt Resultat- och Balansräkning finns nu under flik kontakt.

Protokoll från fiskestämma 2010
Protokollet från fiskestämman 2010 samt Resultat- och Balansräkning finns nu under flik kontakt.

Presentation Noens Fiskevårdsområde
Måndagen den 4/5-09 kommer Mats Antonsson att presentera projekt Attraktivare Säbysjön vid fiskestämman för Noens fiskevårdsområde. Anledningen är att man planerar att genomföra ett liknande projekt.

Protokoll från fiskestämma 2009
Protokollet från fiskestämman 2009 finns nu under flik kontakt.

Fiskestämma 2008
Stämman kommer att äga rum vid Björnklo Ridcenter den 16/4-09 kl. 19.00. Hjärtligt välkomna, fika serveras !

Nytt Leaderområde
I samarbete med Leader Sommenbygd kommer Mats Antonsson att den 26/5 presentera vårt projekt "Ökad attraktionskraft Säbysjön" för ett nytt Leaderområde för det smålänska höglandet. Orsaken till att just vårt projekt presenteras är att det bedöms vara ett exempel på ett projekt med tydligt marknadsfokus vilket ligger helt i linje med utvecklingsstrategin "Marknadsfokus i Sommenbygd"


Vattenförvaltningen
Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 de sk ramdirektiven för vatten. Riksdagen och regeringen beslutade om nationell lagstiftning, vilket innebar en komplettering av miljöbalken och en särskild vattenförordning(SFS 2004:660) samt organisation för den svenska vattenförvaltningen.
Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att Europas invånare måste vårda sina vattenresurser bättre om inte framtida generationer ska få sänkt levnadsstandard. Vidare en insikt om att vatten är gränslöst, och att vi, om vi skall kunna försäkra oss om en god tillgång på bra vatten, måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa gränser.
Säbysjöns fiskevårdsområde kommer som ett första steg att delta i ett informationsmöte om Vattenförvaltningen på Länsstyrelsen den 15/5. Vidare kommer vi att engagera oss i det lokala Vattenråd som initierats av Sommens Sjöråd. Läs gärna mera på www.vattenmyndigheterna.se


Björnklo Stugförening
Årsmötet hålls på Rås Gård den 8/5-08 kl. 18.00. I samband med mötet kommer fiskevårdsföreningens projekt att presenteras. Varmt välkomna !

Sveriges största websportfiskeguide
Säbysjön finns nu representerat på Sveriges största och mest välbesökta sportfiskeguide www.sportfiskeguide.se . Årligen får man mer än 30.000 förfrågningar från hela världen ang. bra sportfiskevatten samt boendeförslag. Ta gärna en titt på denna guide.

Galtås Stugförening
Vi har av Anders Palmqvist fått möjligheten att presentera fiskevårdsföreningens verksamhet för Galtås stugägarförening den 23/4-08 kl. 18:30 i Illernstugan. Varmt välkomna !


Fiskestämman 2007
Så var årets fiskestämma genomförd. Förra årets verksamhet präglades till stor del av EU-projektet, där vi genom förenade ideella insatser lyckades få ett EU-bidrag på närmare 95.000:-. Bidraget har använts till en ny djupkarta, en ny uthyrningsbåt, material till en ny 80-meters brygga vid Björnklo samt till en mycket intressant inspirationskväll med Ryda Jakt & Fiske. Jag tackar alla deltagande för ett mycket gott arbete.
Inga stora justeringar av vår framtida verksamhet beslutades. Styrelsen blev oförändrad. Thore Johansson går upp som ordinarie revisor tillsammans med Richard Olofsson. Som revisorssuppleant valdes Jonna Wilhelmsson


Tranås Sportfiskeklubbs medlemmar fiskar på sitt medlemskort.
Vi hoppas inom kort komma till en överenskommelse med TSF vilket innebär att TSF betalar en fast summa/år till Säbysjöns fiskevårdsförening mot att alla medlemmarna fiskar gratis i Säbysjön på sina respektive medlemskort.

Vår slutrapport på nya Leader Sommenbygds informationsfolder
Vårt projekt finns nu med i nya Leader Sommenbygds informationsfolder. Projektet tas upp som ett exempel på ett projekt med tydligt marknadsfokus vilket ligger helt i linje med utvecklingsstrategin "Marknadsfokus i Sommenbygd"
Titta gärna vidare på www.sommenbygd.nu under fliken dokumentarkiv och länkar eller ladda upp den här..

Rekordstor gös på 12 kg
Olle och Boel Lago i Enåsa har tagit upp en rekordstor gös på 12 kg. (Se bilden bredvid) Fångsten skedde med nät. "Det kändes som nätet satt fast i en stock" säger Olle.

Fiskestämma den 3/4-08 kl. 19.00
Den årliga fiskestämman eller årsmötet hålls i år i Björnklo Ridcenters cafeteria. Vi bjuder på kaffe m.m.
Välkomna !

Medlem i Sagolika Sommenbygd
Säbysjöns FVOF är numera medlem i föreningen Sagolika Sommenbygd. I föreningen ingår c:a 25 entreprenörer runt Sommen, som har ett gemensamt intresse av att marknadsföra Sommenbydgen på ett professionellt sätt. Föreningen samarbetar även med kommunerna runt Sommen. Vi finns med i den nya broschyr som kommer att distribueras via turistkontoren och av resp. medlem i föreningen. Broschyren kommer att tryckas i 1.500 ex.

Nya djupkartan finns till försäljning
Fr.o.m. 1 december -07 finns den nya djupkartan till försäljning hos de ordinarie försäljningsställena. Priset är 100:- inkl. en plastficka. Kartan kan även köpas hos Mats Antonsson, Björnklo Gård, 0140-12235

Inspirationskväll
Den  20/9-07 genomfördes en inspirationskväll ang. fisketurism i Säby kyrkskola. Det var Lars Wiström från Ryda Jakt & Fiske som berättade om hur han och hans familj byggt upp en rörelse baserad främst på fisketurism i Åsunden.

Nya bryggan vid Björnklo badstrand försenas.
På grund av översvämningarna under sommaren har vi inte lyckat placera ut den nya bryggan. Planen var att lägga ut cementringar och fylla dessa med sten samt bygga en spång av plank på dessa. Längst ut skall en flytbrygga förankras med järnrör. Nytt försök kommer att ske under försommaren 2008.

Ny vandringsled till åmynningen
Under Kristi himmelsfärdshelgen har  en ny vandringsled iordningstälts för att underlätta fiske från land vid åmynningen. Leden utgår från parkeringen nedanför Säby kyrka på sjöns västra sida, och är utmärkt med blåa markeringar. Längden på leden är c:a 1,5 km. Med denna lösning hoppas vi att all parkering på riksväg 32 är avslutad. Vid åmynningen har en del buskage rensats ur för att underlätta fiske.
I huvudsak är det styrelsen som genomfört arbetet.

EU- och Leader Sommenbygd-projekt
Föreningen har ansökt och beviljats medel för att öka Säbysjöns attraktionskraft och tillgänglighet. I projektet, som finansieras av EU och Leader-Sommenbygd finns följande aktiviteter.

Projektet ska vara avslutat i oktober 2007. Omslutningen är på c:a 200.000:- varav hälften är bidrag. Projektledare är Mats Antonsson, 0706-812335.


Ny djupkarta
Under sommaren kommer en ny djupkarta för Säbysjön att tas fram. Kartan genereras från mycket exakta mätningar med ekolod och en GPS-navigator kopplas till en PC varefter mycket exakta enmeters djupkurvor plottas på ett sjökort. Kortet kommer att kunna köpas  under hösten. Företaget som gör arbetet heter Myrica och kommer från Värnamo.


Ny uthyrningsbåt
Vi kommer under sommaren att komplettera med ytterligare en uthyrningsbåt med placering vid den nya bryggan vid Björnklo. Båten är en drygt fyra meters plastbåt. För mer information om vem Du ska kontakta för att hyra båtarna och vilka priser som gäller se rubriken båtar ovan.Ny brygga vid Björnklo
I juni månad kommer en brygga att iordningsställas vid Björnklo badstrand. Byrggan, som kommer att bli c:a 100 meter lång, blir i den grundare delen en vanlig plankspång, medan den längre ut kommer att bestå av flytbryggor. Avsikten med denna brygga är följande

I våra planer för framtiden har vi även för avsikt att tillskapa en grillplats och kanske något enkelt vindskydd, för de som vill övernatta vid sjön.
Om Säbysjön
Om Säbysjön
Kontakt
Fiskekort
Fiskekort
Hem
Kontakt
Fiskekort
Hem
Kontakt
Hyra av båt
Om Säbysjön
Kallelse fiskestämma 2017
Läs mera..

Protokoll m.m. från fiskestämma 2016 Läs mera..

Protokoll m.m. från fiskestämma 2015 Läs mera..

Protokoll m.m. från fiskestämma 2014 Läs mera....

Protokoll m.m. från fiskestämma 2013
Läs mera....

Fiskekort via SMS/Internet
Läs mera....

Protokoll m.m. från fiskestämma 2012
Läs mera....

Bryggan vid Björnklo sjösatt
Läs mera....

Protokoll m.m. från fiskestämma 2011
Läs mera....

Protokoll från fiskestämma 2010
Läs mera....

Presentation för Noens Fiskevårdsområde 4/5
Läs mera....

Protokoll från fiskestämma 2009
Läs mera....

Presentation projektet för nytt Leaderområde
Läs mera....

Möte ang. vattenförvaltningen
Läs mera....

Björnklo stugförening årsmöte
Läs mera....

Sveriges största websportfiskeguide
Läs mera....

Galtås stugförenings årsmöte
Läs mera....

Fiskestämman för 2007.
Läs mera....

Sportfiskeklubbens medlemmar fiskar på medlemskortet.
Läs mera....

Vår projekt i nya Leader Sommenbygds informationsfolder.
Läs mera....

Rekordstor gös på 12 kg !!!
Läs mera....

Fiskestämma den 3/4 kl. 19.00.
Läs mera....

Medlem i Sagolika Sommenbygd.
Läs mera....

Den nya djupkartan finns nu till försäljning.
Läs mera....

Inspirationskväll i Säby Kyrkskola.
Läs mera....

Översvämningen i somras förhindrade oss att lägga ut den nya bryggan vid Björnklo badstrand. Nytt försök sker under försommaren 2008.
Läs mera....

Nya vandringsleder till åmynningen och väster om Boda.
Läs mera....

Fiskevårdsområdesförening har fått ett EU- och Leader Sommenbygd-projekt beviljat som syftar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten.
Läs mera....

En ny djupkarta kommer att finnas tillgänglig i höst.
Läs mera....

Ytterligare en båt finns att hyra.
Läs mera....


Ny brygga vid Säbysjön
Läs mera....
Läs mera
Aktuellt
Fisketips
EUROPEISKA UNIONEN
Utvecklings-och garantifonden för jordbruket.
Medfinansiering även från länsstyrelser och landsting i E och F län samt kommunerna i Sommenbygd
Blogg